Konkursy

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Jeżeli wiesz co Cię interesuje, chcesz szybko się usamodzielnić lub założyć własną firmę - wybierz naukę w ZSZ.


Kończąc szkołę zasadniczą zdobywasz bezcenne doświadczenie zawodowe, znajomość branży i rynku.


Dobrzy fachowcy zawsze znajdą pracę, bo są potrzebni.

 

Zawody

  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • monter elektronik
  • blacharz samochodowy
  • elektromechanik
  • murarz-tynkarz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • krawiec
  • kucharz
  • zegarmistrz
  • wędliniarz
  • stolarz
  • lakiernik
  • elektryk
  • fryzjer
  • cukiernik
  • piekarz
  • ślusarz
  • tapicer
  • sprzedawca
  • kominiarz

 

języki obce: j. angielski, j.niemiecki, j.rosyjski

przedmioty punktowane (rekrutacja): język polski, matematyka, geografia, język obcy

Organ prowadzący szkołę pokrywa koszty pobytu i wyżywienia w czasie kursu z przedmiotów zawodowych w Sieradzu.

Młodzież trzy dni uczy się w szkole a w dwa pozostałe odbywa praktyki zawodowe u pracodawcy.

Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe lub egzaminem czeladniczym (w zależności od zawodu).

 

„Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”!

Szkoła zawodowa to dobry wybór!

Szkoła zawodowa to szkoła pozytywnego wyboru i szansa na satysfakcjonującą karierę oraz realizację własnych marzeń.

Chcesz dowiedzieć się więcej o kształceniu zawodowym wejdź na stronę www.koweziu.edu.pl i zobacz spot „Będzie… Będę” w Strefie Ucznia oto link http://www.koweziu.edu.pl/index.php?id=strefa_ucznia_filmy&f=rQk6uIBTFEE

Strefa Ucznia dedykowana jest młodzieży.

Znajduje się tam wiele informacji dotyczących możliwości kształcenia w szkole oraz poza nią, na temat zawodów, kwalifikacji, zasad „budowania” zawodu oraz ścieżki edukacyjno-zawodowej.

Strefa podzielona jest na następujące bloki:

  • informacje o zawodach, kwalifikacjach, typach szkół, warunkach uzyskania możliwości pracy w zawodzie
  • strefa wybór zawodu, materiały do obejrzenia i pobrania, jak plakaty, broszury, ulotki promocyjne oraz filmy i spoty reklamowe
  • strefa filmy i spoty oraz plakaty, broszury, ulotki.

 


Chcesz uczyć się wykonywania konkretnych czynności w zawodzie, który Cię interesuje?

Chcesz nabyć nowych umiejętności, zdobyć doświadczenie zawodowe?

Jesteś odporny/ -a na stres? Masz dobry wzrok i pamięć? Jesteś komunikatywny, samodzielny i odpowiedzialny/-a?

Twoja odpowiedź brzmi: Tak.

Wybierz edukację w naszej szkole w zawodzie – sprzedawca.

Wykonując zawód sprzedawcy będziesz:

  • obsługiwać klientów, doradzać w zakresie oferowanego asortymentu,
  • zamawiać towar, przygotowywać do sprzedaży,
  • ewidencjonować zakupy i sprzed oraz przeprowadzać inwentaryzację towarów,
  • obsługiwać kasę fiskalną, sporządzać raporty kasowe na koniec dnia,
  • i inne.

Po uzyskaniu zawodu możesz być zatrudniony/-a: w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach).

Sprzedawca może być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach magazyniera. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży. Po kilku latach pracy i nabywania doświadczenia może awansować na stanowisko kierownicze (kierownik sklepu, kierownik działu).

Bardzo często zawód wykonywany jest jako samodzielna działalność gospodarcza.

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możesz kontynuować naukę w szkole dla dorosłych a po zdaniu matury podjąć dalszą naukę.

 


Interesują Cię fryzjerskie trendy mody?

Lubisz ład i porządek?

Potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności przy pomocy rąk?

Jesteś odporny/ -a na długotrwały wysiłek fizyczny?

Masz dobrze rozwiniętą wyobraźnię?

Jesteś spostrzegawczy/-a i łatwo nawiązujesz kontakt z ludźmi?

Twoja odpowiedź brzmi: Tak.

Wybierz edukację w naszej szkole w zawodzie – fryzjer.

Pracując jako fryzjer będziesz:

  • wykonywał zabiegi fryzjerskie, takie jak np.: strzyżenie, mycie, pielęgnowanie, czesanie, trwałą ondulację, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich,
  • pomagać w doborze uczesania pasującego do twarzy i figury,
  • śledzić modę i techniki fryzjerskie, stosować nowoczesne aparaty i środki fryzjersko-kosmetyczne, korzystać z technik komputerowych,
  • dobierać metody i preparaty do pielęgnacji włosów i skóry głowy,
  • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
  • i wiele innych…

Po uzyskaniu zawodu możesz być zatrudniony/-a jako: fryzjer damski, fryzjer męski, fryzjer teatralny i filmowy, fryzjer – perukarz, ale również charakteryzator.

Fryzjer może poszukiwać pracy w zakładach fryzjerskich świadczących usługi typowe dla fryzjerstwa damskiego lub męskiego, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych.

Możesz też prowadzić własny zakład fryzjerski.

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możesz kontynuować naukę w szkole dla dorosłych a po zdaniu matury podjąć dalszą naukę.

 


Masz uzdolnienia techniczne i lubisz majsterkować?

Potrafisz sprawnie i szybko wykonywać różne czynności przy pomocy rąk?

Jesteś odporny na długotrwały wysiłek fizyczny? Jesteś spostrzegawczy i cierpliwy?

Twoja odpowiedź brzmi: Tak.

Wybierz edukację w naszej szkole w zawodzie – blacharz samochodowy.

Wykonując zawód blacharza samochodowego będziesz:

  • montować i demontować elementy nadwozi samochodowych i kabin samochodowych,
  • usuwać uszkodzenia nadwozi wykonanych z blachy oraz elementów zewnętrznego i wewnętrznego wyposażenia nadwozia,
  • wykonywać podstawowe operacje ślusarskie, takie jak: piłowanie, zwijanie, usztywnianie, wiercenie, trasowanie, cięcie, prostowanie oraz wyginanie elementów z różnych rodzajów blachy o różnej grubości na obrabiarkach do blach,
  • sprawdzać, jakość wykonanych prac naprawczych i montażowych,
  • wykonywać typowe rozliczenia kosztów wyrobów i usług,
  • organizować i utrzymywać w czystości stanowisko pracy, przestrzegając przepisów bezpieczeństwa i ochrony pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
  • oraz inne.

Po uzyskaniu zawodu możesz być zatrudniony jako blacharz samochodowy, brygadzista a także frezer, ślusarz, tokarz, dekarz. Pracy możesz poszukiwać w firmach branży motoryzacyjnej, rzemieślniczych zakładach naprawy samochodów, w salonach samochodowych z serwisem samochodów, w firmach zajmujących się tuningiem pojazdów.

Może także prowadzić własny zakład usługowy – blacharstwa samochodowego.

Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie możesz kontynuować naukę w szkole dla dorosłych a po zdaniu matury podjąć dalszą naukę.

 


Masz dobrą koordynację wzrokowo- ruchową?

Masz podzielną uwagę?

Masz wysoką wydolność fizyczną?

Jesteś spostrzegawczy, dokładny, dociekliwy i skrupulatny?

Twoja odpowiedź brzmi: Tak.

Wybierz edukację w naszej szkole w zawodzie – mechanik pojazdów samochodowych.

Wykonując zawód mechanika pojazdów samochodowych będziesz:

  • przyjmować pojazdy do przeglądu lub naprawy oraz sporządzać protokoły przyjęcia,
  • sprawdzać działanie pojazdu oraz jego zespołów za pomocą urządzeń diagnostycznych.,
  • ustalać i usuwać usterki w zespołach i układach pojazdów,
  • wykonywać prace demontażowo-montażowe, naprawy i regulacje zespołów i podzespołów pojazdu, w tym: silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia i innych,
  • sprawdzać jakość wykonanych prac obsługowo-naprawczych poprzez jazdę próbną oraz za pomocą urządzeń diagnostycznych.,
  • organizować, eksploatować i utrzymywać w czystości stanowisko pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych, w fabrykach samochodów przy wszystkich etapach procesu technologicznego produkcji samochodów, w służbach technicznych w dużych firmach transportowych, może również prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.

 


Masz dobrą koordynację wzrokowo- ruchową i wyobraźnię przestrzenną?

Masz podzielną uwagę i potrafisz skupić się na wykonywanym zadaniu?

Potrafisz wykonać przedmioty z drewna na podstawie projektu?

Jesteś wytrwały i pracowity?

Twoja odpowiedź brzmi: Tak.

Wybierz edukację w naszej szkole w zawodzie – stolarza.

Wykonując zawód stolarza będziesz:

  • rozpoznawać gatunki drewna oraz dobierać właściwe drewno i materiały drewnopochodnych do wykonania różnych wyrobów,
  • dobierać właściwe narzędzia stolarskie do wykonania prac stolarskich i posługiwać się nimi umiejętne,
  • oceniać gatunki drewna i wartość techniczną drewna oraz materiałów drewnopochodnych pod kątem przydatności do określonych prac,
  • ręcznie obrabiać tzn.: przerzynać, strugać, dłutować, wiercić, kleić, okleinować, montować, wykańczać,
  • montować meble oraz stolarkę budowlaną,
  • naprawiać i odświeżać meble i wyroby stolarki budowlanej,
  • dobierać odpowiednie materiały: kleje, farby, lakiery,
  • wykonywać prace typu: lakierowanie powierzchni, montowanie, naprawianie, oklejanie np. mebli, precyzyjne wycinanie i łączenie,
  • i inne.

Stolarz znajdzie zatrudnienie w przemyśle meblarskim, małych zakładach stolarskich, pracowniach konserwacji zabytków.

Może również prowadzić własną działalność gospodarczą.

00 01 02 03 04 052 05 06 07
<< > || >>

Egzamin zawodowy

Licznik odwiedzin

112441
Dzisiaj
Wszystkich
209
112441

Twoje IP: 54.87.75.51
2014-10-21 21:32:26
Visitors Counter